Save Preloader image

0%

https://www.tercumix.com/wp-content/uploads/2021/02/blog-header-bg-min.png

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıda belirtilen taraflar arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ; (protokolde bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (protokolde bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

Ticari Unvan: Atlas Dil Tercüme Vize ve Eğitim Danışmanlığı

ADRES: Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu sokak . NO 9 Daire 9 Elazığ

İş bu protokolyi kabul etmekle ALICI, protokol konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konu da bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait web sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini vermiş olduğu hizmetin satışı ve teslimi ile alakalı olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. ALICI, SATICI’ya ait web sitesinde protokol konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme biçimi ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi vermiş olduğuni kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış protokolsinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gerekli olan adresi, siparişi verilen hizmete ait temel fonksiyonları, hizmetin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. SATICI, Sözleşme konusu hizmetin eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun biçimde teslim etmeyi, doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet niteliğini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve itinayı göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde protokol konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde yazılı ya da sözlü olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. ALICI, Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir sebeple protokol konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/ya da banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın protokol konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. SATICININ, ALICI tarafından siteye sipariş formunda belirtilen ya da daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunur. ALICI, işbu protokolyi kabul etmekle SATICI’nın kendine yönelik yukarda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

3.6. ALICI, SATICI’ya ait web sitesine üye olurken vermiş olduğu kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.7. ALICI, SATICI’ya ait web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler bütünüyle ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

3.8. SATICI’ya ait web sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/ya da başkaca üçüncü kişilerin sahibi olduğu ve/ya da işlettiği başka web sitelerine ve/ya da başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacı ile konmuş olup herhangi bir web sitesini ya da o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

3.9. İşbu protokol içerisinde sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal sebebiyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal sebebiyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik protokolüne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4. TESLİMAT

4.1 Verilen her bir sipariş belirtilen teslim tarihine kadar belirtilen e-mail adresine yollanmış olur eğer bir tastik hizmeti seçildiyse belirtilen adrese yollanmış olur. Bu durumda teslim tarihi siparisinizin Kargo/Kurye’ye verilme tarihini göstermekte olup kargo ya da kurye tarafından olusabilecek aksaklıklardan Tercumix sorumlu değildir.

4.2 Banka havalesi ile yapılan ödemelerde teslim tarihi ödemenin bizlere ulaştığı andan itibaren teslim süresi kadardir. Banka havalesi ile yapılan ödemelerde dekontun info@tecumix.Com adresine sipariş no açıklaması ile gönderilmesi gerekiyor. Aksi takdirde dekontun bizlere ulaşmadığı durumlarda siparişinizin başlangıcı gecikebileceginden teslim tarihi gecikebilir.

5. CAYMA HAKKI

Bir Sipariş oluşturup ödemesini yaptıktan sonra iptal edilememektedir.

6. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yapmış olduğu durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı protokolü çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her durumda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

7. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden vermiş olduğu siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu protokolün tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Mesaj At!
Bizimle İletişime Geç!
Merhaba
Sana Nasıl Yardımcı Olabiliriz?