Save Preloader image

0%

https://www.tercumix.com/wp-content/uploads/2021/02/blog-header-bg-min.png

Teslimat & İade Şartları

TESLİMAT

Tecumix.Com sitesi üzerinden sipariş verdiğiniz takdirde, gizlilik politikası ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Verilen her bir sipariş belirtilen teslim tarihine kadar belirtilen e-mail adresine yollanmış olur eğer bir tastik hizmeti seçildiyse belirtilen adrese yollanmış olur. Bu durumda teslim tarihi siparisinizin Kargo/Kurye’ye verilme tarihini göstermekte olup kargo ya da kurye tarafından olusabilecek aksaklıklardan Tercumix sorumlu değildir.

Banka havalesi ile yapılan ödemelerde teslim tarihi ödemenin bizlere ulaştığı andan itibaren teslim süresi kadardir. Banka havalesi ile yapılan ödemelerde dekontun info@tercumix.Com adresine sipariş numarası açıklaması ile gönderilmesi gerekiyor. Aksi takdirde dekontun bizlere ulaşmadığı durumlarda siparişinizin başlangıcı gecikebileceginden teslim tarihi gecikebilir.

İADE SİPARİŞ TESLİM SÜRESİ DOLANA KADAR TESLİM EDİLEMEZ İSE:

Sizinle iletişim kurularak ek süre talebini onaylamaz iseniz ödemeniz size iade edilir.

TESLİM EDİLEN SİPARİŞİN BEĞENİLMEMESİ:

Verilen çeviri hizmetini eksik ya da yetersiz görmeniz durumunda Tercumix ile karşılıklı sorun çözülemez ise TÜÇED (Türkiye Çevirmenler Derneği)’e başvurarak bir karara varılır ve TÜÇED uygun gördüğü takdirde Tercumix tarafından ödemenizin iadesi yapılır.


CAYMA HAKKI:

Bir Sipariş oluşturup ödemesini yaptıktan sonra iptal edilememektedir.

ÖDEME

Ödemelerinizi kredi kartı ya da banka havalesi kullanarak yapabilirsiniz.

Banka havalesi ile yapılan ödemelerde siparişiniz ödeme geldikten sonra işleme başlanacağı için Teslimat Tarihi, Ödemenin bizlere ulaştığı andan itibaren Teslim süresi kadar uzamış olur.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıda belirtilen taraflar arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ; (protokolde bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (protokolde bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

Ticari Unvan: Atlas Dil Tercüme Vize ve Eğitim Danışmanlığı

ADRES: Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu sokak . NO 9 Daire 9 Elazığ

İş bu protokolyi kabul etmekle ALICI, protokol konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konu da bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait web sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini vermiş olduğu hizmetin satışı ve teslimi ile alakalı olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. ALICI, SATICI’ya ait web sitesinde protokol konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme biçimi ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi vermiş olduğuni kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış protokolsinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gerekli olan adresi, siparişi verilen hizmete ait temel fonksiyonları, hizmetin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. SATICI, Sözleşme konusu hizmetin eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun biçimde teslim etmeyi, doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet niteliğini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve itinayı göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde protokol konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde yazılı ya da sözlü olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. ALICI, Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir sebeple protokol konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/ya da banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın protokol konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. SATICININ, ALICI tarafından siteye sipariş formunda belirtilen ya da daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunur. ALICI, işbu protokolyi kabul etmekle SATICI’nın kendine yönelik yukarda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

3.6. ALICI, SATICI’ya ait web sitesine üye olurken vermiş olduğu kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.7. ALICI, SATICI’ya ait web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler bütünüyle ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

3.8. SATICI’ya ait web sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/ya da başkaca üçüncü kişilerin sahibi olduğu ve/ya da işlettiği başka web sitelerine ve/ya da başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacı ile konmuş olup herhangi bir web sitesini ya da o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

3.9. İşbu protokol içerisinde sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal sebebiyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal sebebiyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik protokolüne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4. TESLİMAT

4.1 Verilen her bir sipariş belirtilen teslim tarihine kadar belirtilen e-mail adresine yollanmış olur eğer bir tastik hizmeti seçildiyse belirtilen adrese yollanmış olur. Bu durumda teslim tarihi siparisinizin Kargo/Kurye’ye verilme tarihini göstermekte olup kargo ya da kurye tarafından olusabilecek aksaklıklardan Tercumix sorumlu değildir.

4.2 Banka havalesi ile yapılan ödemelerde teslim tarihi ödemenin bizlere ulaştığı andan itibaren teslim süresi kadardir. Banka havalesi ile yapılan ödemelerde dekontun info@tecumix.Com adresine sipariş no açıklaması ile gönderilmesi gerekiyor. Aksi takdirde dekontun bizlere ulaşmadığı durumlarda siparişinizin başlangıcı gecikebileceginden teslim tarihi gecikebilir.

5. CAYMA HAKKI

Bir Sipariş oluşturup ödemesini yaptıktan sonra iptal edilememektedir.

6. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yapmış olduğu durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı protokolü çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her durumda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

7. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden vermiş olduğu siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu protokolün tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 10 çerçevesinde “Veri Sorumlusu” olarak Tercumix – Özgür Bilekli’nin (“Tercumix”), Kanun uyarınca Tercumix’a sunulmuş ve/ya da toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her çeşit bilgi) (“Kişisel Veriler”) işlenmesine ve bunlara dair haklarınıza dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Kişisel Veriler’in işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu, Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu sokak . NO 9 Daire 9 Elazığ/Türkiye adresinde yerleşik olan Tercumix – Özgür Bilekli’dir. Tercumix tarafından bu surette Kişisel Verileriniz Kanun’a uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Tercumix, Kişisel Verilerinizi; kanunlar dahilinde zoraki/gerekli/faydalı işlemler gereğince muhafazası, Tercumix’a ürün ve/ya da hizmet tedariki için gereksinim duyulması, Tercumix müşterilerine sözleşmesel kapsamda hizmet sunmak için gereksinim duyulması, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her çeşit iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kâğıt üstünde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi gibi amaçlarla işleyebilecektir.

2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veriler, Tercumix tarafından, Tercumix’ın müşterilerine ürün ve/ya da hizmet sunması ve/ya da herhangi bir sebeple Tercumix ile sözleşmeli veya sözleşmesiz ticari ilişki kurulması ve ifası kapsamında olmak üzere bilumum araç ve kanallar sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve yukarda yer verilen hedefler doğrultusunda ve bu çerçevede Tercumix’ın sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir biçimde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki nedenlerle toplanan Kişisel Veriler, Tercumix tarafından Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme koşulları ve amaçları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Tercumix, Kişisel Verileri yalnızca kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak, yukarda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Verileri Kanun’da ve burda belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir biçimde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama zorakiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, re’sen ya da ilgili kişinin talebi üzerine silecek ya da yok edecek ya da anonim hale getirecektir.

3. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

Tercumix tarafından Kişisel Veriler, yukarda belirtilen veri işleme hedeflerini hayata geçirmek üzere, Tercumix’ın hukuki uyum süreci, hukuki, mali, vergisel vb. Denetimler amaçlarıyla iş ortaklarına, Müşterilerine, tedarikçi ve üreticilerine, direk olarak veya dolaylı olarak yurtiçi/yurt dışı iştiraklerine, Tercumix yetkililerine, Tercumix içi birimlere, hissedarlarına, iç ve dış denetçilere ve anlaşmalı bağımsız denetim şirketlerine, hukuk danışmanlarına, sair danışmanlık, destek ya da hizmet aldığı ya da almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek ya da hizmet aldığı ya da almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere, Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme koşulları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurt içerisinde ya da yurt dışında işlenebilecek ve Tercumix tarafından ayrıca söz konusu Kişisel Veriler sair mecralar üzerinden de paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları

Kanun’un 11. Maddesi gereği, Kişisel Veri sahipleri Tercumix’aa başvurarak kendileri ile alakalı;

• Kişisel Verileri’nin işlenip işlenmediğini öğrenme

• Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

• Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

• Yurt içinde ya da yurtdışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü bireyleri bilme

• Kişisel Verileri’nin eksik ya da yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzetilmesini isteme

• Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verileri’nin silinmesini/yok edilmesini isteme

• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edilmesi sureti ile aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

• Kişisel Veriler’inin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme haklarına sahiplerdir

Mesaj At!
Bizimle İletişime Geç!
Merhaba
Sana Nasıl Yardımcı Olabiliriz?